'Optimister har hälsosammare hjärtan och fartyg'

Människor som har en optimistisk syn på livet har bättre kardiovaskulär hälsa. Detta är enligt en studie från University of Illinois.

Mer än 5 100 volontärer i åldrarna 45 till 84 år bedömdes med avseende på kardiovaskulär hälsa utifrån sju egenskaper: blodtryck, BMI, blodsockernivå, kolesterol, diet, fysisk aktivitet och tobaksbruk. De fyllde också i frågeformulär som mätte deras mentala hälsa och optimism.

Friskare

Ju mer optimistiska deltagarna var, desto bättre visade sig deras kardiovaskulära hälsa vara. Optimister hade bättre blodsocker och hälsosammare kolesterol. Dessutom var de mer fysiskt aktiva, deras BMI var bättre och de rökte mindre ofta.

"De mest optimistiska deltagarna hade dubbelt så stor risk för kardiovaskulär hälsa som deras mer pessimistiska kamrater", säger huvudförfattaren Rosalba Hernandez. ”På befolkningsnivå innebär en liten skillnad i hjärt-kärlhälsa redan en betydande minskning av antalet dödsfall”.

Resultaten av studien dök upp i Health Behavior and Policy Review.

Källor):
  • Medicinsk Xpress