Pap smear ökar livmoderhalscanceröverlevnaden

BAARN - Kvinnor som diagnostiserats med livmoderhalscancer efter ett Pap-test är mer benägna att botas än kvinnor som diagnostiserats med livmoderhalscancer baserat på symtom. Det visar forskning från Karolinska institutet.

Forskarna följde 1230 kvinnor diagnostiserade med livmoder halscancer mellan 1999 och 2001 under i genomsnitt 8 år. De jämförde kvinnor vars cancer upptäcktes av en onormal utstrykning med fall där diagnosen baserades på symtom, såsom blodig urladdning och smärta under samlag.

Pap smear
Av kvinnorna som hade ett fläckprov vart tredje till femte år återhämtade sig 92 procent. Hos kvinnor som fick diagnosen livmoderhalscancer baserat på deras symtom sjönk botningsgraden till 66 procent. Tre fjärdedelar av de 373 kvinnor som dog i den svenska studien hade inte fått pappsmuts inom den rekommenderade tidsramen.

Screening
Under en screening upptäcks cancer vanligtvis i ett tidigare skede, vilket ökar risken för bot. I Nederländerna inbjuds kvinnor i åldrarna 30 till 60 år till ett smetstest vart femte år. Detta innebär att man tar celler från livmoderhalsen. Onormala celler kan indikera ett precanceröst stadium av livmoderhalscancer.

Källor):
  • BBC