Patienter med nedsatt magsockersjuka säkerställer mindre hjärtsjukdomar

Patienter med svår fetma och typ 2-diabetes drar stor nytta av gastrisk bypassoperation. Denna operation gör dem mindre benägna att få hjärtinfarkt eller stroke, enligt en amerikansk studie.

En ny upptäckt är att magreduktion hos överviktiga diabetespatienter halverar risken för hjärtsjukdom under de följande fem åren. Det var redan känt att riskfaktorerna för hjärtsjukdom delvis försvinner med en magminskning. Dessa riskfaktorer är högt blodtryck och högt kolesterol. Blodvärdena som indikerar diabetes är också bättre efter en minskning av magen.

Forskning

Studien genomfördes med mer än 20 000 patienter. För varje person som fick magreduktion sökte man tre personer som inte genomgick operationen. Dessa patienter måste också ha motsvarande BMI (kroppsmassindex), svårighetsgraden av diabetes 2 och kroniska sjukdomar. Detta resulterade i en stor observationsstudie med kontrollpersoner.

Källor):
  • Journal of American Medical Association