Personlighet påverkar hjärtsvikt

Personen hos en patient med kronisk hjärtsvikt påverkar deras tillståndsförlopp. Angélique Schiffer demonstrerar detta i sin forskning, för vilken hon kommer att ta doktorsexamen vid Tilburg University den 25 april.

Schiffer fann att patienter med en ”typ D-personlighet” löper större risk för nedsatt hälsa, psykologiska problem och för tidig död. Typ D-människor upplever många negativa känslor. Av rädsla för ogillande eller kritik delar de ofta inte det med andra.

Forskaren tittade på påverkan av denna typ på hälsan hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Kronisk hjärtsvikt består av en kombination av klagomål som är resultatet av en bristfällig pumpfunktion i hjärtat. Det ses som slutstadiet för olika former av hjärt-kärlsjukdomar och blir allt vanligare.

Det verkar också som att dessa patienter är mindre kapabla att ta hand om sig själva. Det kan förklara den minskade hälsan. Patienter av typ D är mindre benägna att träffa en läkare, även om de har många klagomål om att oroa sig.

Forskaren vill att mer uppmärksamhet ska ägnas åt påverkan av kroniska psykologiska faktorer, såsom personlighet, på hjärtpatienternas hälsa.

Källor):
  • Tilburg University