Pneumonit

Pneumonit är en kronisk inflammation i alveolerna.

Under din andning går luft genom näsan och luftstrupen till de mindre och mindre luftvägarna, bronkierna. Bronkierna förgrenas till ännu mindre gångar, bronchiolerna och så småningom till mycket små kluster av tunna, känsliga säckar, alveolerna (medicinskt namn: alveoli). Koldioxid i blodet byts ut mot syre i alveolerna.

Pneumonit faller under kategorin "interstitiella lungsjukdomar". Dessa är tillstånd som kan orsaka kronisk inflammation och ärrbildning i alveolerna och deras stödjande strukturer (interstitiell vävnad=interstitiell vävnad). På grund av ärrvävnaden kan alveolerna inte leverera syre ordentligt till cirkulationen. I vissa fall byggs vätska upp i lunghålorna, vilket gör andningen ännu svårare.

Pneumonit kan ha olika orsaker, t.ex. exponering för allergener, strålning och vissa typer av kemikalier. Symtom på lunginflammation är andfåddhet och hosta. Behandlingen beror på den bakomliggande orsaken till lunginflammation; syre och antiinflammatoriska läkemedel kan ordineras för att minska inflammation.