Pulmonell hypertoni

Lunghypertension involverar högt blodtryck i lungartärerna.

hjärtat är en sammandragande muskel som pumpar syrerikt blod till alla delar av kroppen. När blodet har lämnat hjärtat måste det först passera genom lungorna för att "ladda" syre för cellerna i resten av kroppen.

På vägen från hjärtat till lungorna färdas blodet genom lungartären och sedan genom ett nätverk av allt mindre lungblodkärl. Diametern på dessa kärl styrs av endotelin, ett hormon som färdas med blodomloppet.

Lunghypertension kännetecknas av en kraftig ökning av mängden endotelin i blodomloppet. Detta höga endotelininnehåll gör att de små lungartärerna smalnar. När lungartärerna smalnar ökar motståndet mot blodflödet, vilket får hjärtat att anstränga sig mer för att pumpa blodet till lungorna. Och samtidigt måste lungorna arbeta hårdare för att överföra tillräckligt med syre i blodet.

Detta tillstånd gör att blodtrycket i lungartärerna blir onormalt högt. Eftersom hjärtat måste spendera mer energi på att pumpa blod kan den högra sidan av hjärtat växa onormalt och hjärtsvikt kan utvecklas.