Reumatism har oftare hjärt-kärlsjukdom

Reumatism, som diabetiker, är dubbelt så benägna att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Riskerna måste därför kartläggas bättre, menar reumatolog Nurmohamed från VU University Medical Center.

Nurmohamed har undersökt mer än 350 reumatismpatienter för kardiovaskulära riskfaktorer. Det visade att reumatoid artrit (RA) medför en hög risk. Eftersom RA är en inflammatorisk sjukdom ökar det främst risken för åderförkalkning (även en inflammatorisk sjukdom).

Reumatologen anser därför att blodtrycket och kolesterolvärdet hos reumatismpatienter bör kontrolleras årligen från och med nu. Om värdena avviker kan läkemedel startas, såsom blodtryck eller kolesterolsänkande läkemedel.

Inflammatorisk process

Dessutom måste den inflammatoriska processen vid reumatism behandlas så bra som möjligt, eftersom inflammationerna kan förvärra varandra.

När RA är i en lugn fas minskar också risken för hjärt-kärlsjukdom. Enligt Nurmohamed är det därför viktigt att hålla den inflammatoriska processen i reumatism under kontroll.

Källor):
  • VU: s medicinska centrum