Handhygien på sjukhus är fortfarande otillräcklig

ROTTERDAM - Riktlinjerna inom området handhygien följs fortfarande för lite på holländska sjukhus. Detta beteende påverkas av miljön, kollegors beteende, vana och kunskap.

Detta framgår av doktorandforskningen från Vicki Erasmus vid Erasmus Medical Center.

Riktlinjer Sjukvårdsrelaterade infektioner, såsom sjukhusinfektioner, utgör en fara för folkhälsan. En del av sjukhusinfektioner kan förebyggas genom att strikt följa hygienreglerna. Och enligt Erasmus händer det för lite.

Forskaren undersökte bland annat hur befintliga handhygienriktlinjer följs och vilka individuella och miljömässiga faktorer som spelar en roll i detta. Dessutom har Erasmus undersökt hur riktlinjerna kan följas. Ett urval av 24 nederländska sjukhus visar att 20 procent av riktlinjerna för handhygien följs. "Det betyder att för varje fem föreskrivna handtvättmoment finns det bara en faktisk tvätt", säger Erasmus.

Vana Fyndet gäller både läkare och sjuksköterskor. Det är främst vanligt beteende, men för sjuksköterskor spelar kollegors beteende också en viktig roll. Det är viktigt för läkare att ha tillräcklig kunskap om riktlinjerna. Obehagligt inredda rum gör det också svårt att följa riktlinjerna.

Erasmus: "Förutom att tillhandahålla utbildning och feedback är det viktigt att vara uppmärksam på den sociala processen, till exempel med förebilder. Goda vanor kan främjas genom att optimera miljön, till exempel genom att alltid ha handdosautomater tillgängliga. "

Källor):