RIVM påpekar sjukhusen en ökad risk för MRSA

Asylsökande som måste gå till sjukhus hålls tillfälligt åtskilda där som en försiktighetsåtgärd och kontrolleras extra för sjukhusbakterierna MRSA.

Med denna åtgärd hoppas National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) att förhindra ett storskaligt utbrott. Den extra kontrollen betyder inte att asylsökande behöver isoleras omedelbart. "Det beror på klagomålens natur", säger RIVM-chef Jaap van Dissel.

Förhindra värre

"Vi undersöker nu alla flyktingar för att förhindra värre", säger Wouter van der Horst från den holländska sjukhusföreningen (NVZ) i AD. På mottagningsplatser i Weert och i provinserna Groningen och Drenthe hittades MRSA-bakterien i minst två sjuka flyktingar .

Av 95 asylsökande som var i kontakt med en patient i Weert visade sig 15 procent smittade. I de norra provinserna var detta 10 procent. Normalt bär cirka 1 procent av den nederländska befolkningen bakterierna.

Farlig

MRSA-bakterierna är farliga för patienter med nedsatt resistens. Bakterierna är resistenta mot antibiotika.

Källor):
  • Algemeen Dagblad