RIVM varnar för en risk för smog på lördag

Nationella institutet för folkhälsa och miljö (RIVM) varnar för smog orsakad av ozon på lördag i centrum och södra Nederländerna. Luftkvaliteten förväntas då vara ”dålig”.

Institutet råder personer som är känsliga för smog att hålla sig inomhus och begränsa kraftig fysisk ansträngning. Detta gäller särskilt på eftermiddagen och tidigt på kvällen, när luften är mest förorenad.

Andningsbesvär

Smog orsakad av ozon kan leda till en ökning av andningssymtom, såsom hosta och andfåddhet, försämring av astmasymtom och en minskad lungfunktion. Irritation i ögon, näsa och hals kan också förekomma.

Människor med andningssjukdomar, barn och äldre är relativt ofta känsliga för smog. Vid klagomål, kontakta allmänläkaren eller GGD kommunala hälsovården.

Det förväntas att det på söndag endast i extrema söder och öster om Nederländerna fortfarande finns en liten risk för smog och att på måndag kommer luftkvaliteten i hela Nederländerna att förbättras betydligt.

Källor):