RIVM varnar för extrem värme och smog

RIVM förväntar sig måttlig smog på grund av ozon fredagen den 2 augusti. Dessutom stiger temperaturen på många ställen till cirka 35 grader Celsius.

Tröskeln för måttlig smog på grund av 180 mikrogram ozon per kubikmeter överskrids troligen sent på eftermiddagen eller tidigt på kvällen i större delen av Nederländerna.

Andningsbesvär
Smog orsakad av ozon kan leda till hälsoproblem, särskilt hos barn, personer med känsliga luftvägar och personer som tränar eller tränar länge utomhus. När ozonkoncentrationerna ökar kommer fler människor att påverkas. Detta märks av irritation i ögon, näsa och hals, en ökning av andningsbesvär som väsande andning, hosta och andfåddhet, förvärring av astma och minskad lungfunktion. Om du får klagomål är det bäst att hålla sig inomhus så mycket som möjligt.

Värme
Dessutom blir det väldigt varmt, på många ställen upp till cirka 35 grader Celsius. De högsta värdena förväntas i sydöstra delen av vårt land. Hett väder kan leda till klagomål som trötthet, koncentrationsproblem, yrsel och huvudvärk. I svåra situationer kan uttorkning orsaka kramper, illamående, utmattning, svimning och medvetslöshet. Dessutom kan hudproblem som klåda och utslag uppstå.

Källor):