RIVM varnar för hälsorisker med översvämningsvatten

Människor måste bli mer medvetna om de hälsorisker som kan orsakas av översvämningsvatten. Det säger National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Efter kraftig nederbörd kan översvämningar förekomma i stadsområden. Direkt kontakt med detta vatten leder till en ökad risk för hälsoproblem. I framtiden förväntas mer och mer kraftig nederbörd på grund av klimatförändringar.

RIVM frågade nästan 1 200 personer om symtom på mag-, tarm- och luftvägsinfektioner efter översvämning. Människor som kom i kontakt med översvämningsvattnet tycktes drabbas av denna typ av klagomål oftare. Därför anser institutet att det är viktigt att människor blir mer medvetna om hälsoriskerna vid kontakt med översvämningsvatten.

På grund av klimatförändringarna förväntas Nederländerna behöva hantera mer intensiv nederbörd. Om dräneringen inte kan bli av med detta vatten kommer avloppet att rinna över. Detta kan förorena översvämningsvattnet med patogener. Detta kan leda till olägenheter, särskilt i stadsområden.

Källor):