RIVM varnar för smog

Stora delar av Nederländerna måste hantera smog fram till fredag. I eftermiddag är luftkvaliteten dålig i mitten och öster om landet, varnar hälsoinstitutet RIVM.

RIVM råder personer som är känsliga för smog att hålla sig inomhus och begränsa tung fysisk ansträngning. Detta råd gäller främst på eftermiddagen och tidigt på kvällen, eftersom luften då är mest förorenad.

Smog orsakad av ozon kan leda till en ökning av andningssymtom, såsom hosta och andfåddhet, försämring av astmasymtom och en minskad lungfunktion. Irritation i ögon, näsa och hals kan också förekomma. Människor med andningssjukdomar, barn och äldre är relativt ofta känsliga för smog. Vid klagomål, kontakta din läkare eller GGD.

Ozonprognos för de kommande dagarna

På grund av ihållande tropiska temperaturer kommer ozonkoncentrationerna att öka över hela landet de närmaste dagarna. Luftkvaliteten förväntas vara ”dålig” i stora delar av landet.

Smog från ozon skapas genom ackumulering av luftföroreningar på soliga dagar. Detta inträffar på våren och sommaren när det är lite (oftast sydöstra) vind. Föroreningarna, såsom kväveoxider och flyktiga organiska föreningar, omvandlas till ozon under påverkan av solljus. Detta kallas också sommarsmog. Under de andra årstiderna är solens kraft för liten för att generera höga ozonkoncentrationer.

Källor):

  • RIVM

  • Algemeen Dagblad