Röntgen av hjärtat

Ett angiogram är en röntgen som kan identifiera problem i hjärtats kransartärer.

Hjärtat är en sammandragande muskel som kontinuerligt pumpar blod till resten av kroppen. Själva hjärtat försörjs med syre och näringsämnen genom kranskärlen, som det behöver för att fungera korrekt.

Med tiden kan en fet avlagring bildas i artärerna, blockera passager och därmed hindra blodflödet. Depositionen kallas plack. Plackuppbyggnad i kransartärerna kan äventyra blodtillförseln till hjärtat.

Om en patient utvecklar hjärtsjukdomar som bröstsmärtor, yrsel eller yrsel kan en röntgen av kranskärlen tas för att avgöra om plack har deponerats i kranskärlen.

Angiografi innebär att man gör ett litet snitt i lårbenet för att komma åt lårbensartären. Efter detta sätts en ledningstråd in i lårbensartären, som passerar genom aortan. Ett litet rör (en kateter) förs sedan in längs styrtråden.

När katetern har nått aortan kommer ett kontrastmedel att injiceras. När kontrastvätskan strömmar från aortan till kransartärerna tas en röntgen eller angiogram. Bilden som tagits under angiografi visar om det finns någon blockering, aneurysm, förträngning eller andra avvikelser i kransartärerna. Efter angiogrammet avlägsnas katetern och guidewiren. När det verkar som om behandling är nödvändig, kommer läkaren att ge dig råd om vilken som är mest lämplig.