Rörelse bra för kroniskt sjuka

En aktiv livsstil kan hjälpa patienter med kroniska tillstånd att vänja sig vid sin nya situation. Enligt forskare från Utrecht kan patienter också ha stor nytta av att känna igen och uttrycka sina känslor.

Förutom att vara aktiva och bearbeta känslorna väl har de kroniskt sjuka nytta av att själva vara ansvariga. Genom att ta hand om sig själva så mycket som möjligt känner patienterna sig bättre. Dessutom rapporterar patienter som kan känna igen de positiva aspekterna av att vara sjuka bättre livskvalitet.

Forskarna har analyserat hundratals nyligen publicerade vetenskapliga artiklar. Från detta kunde de skilja ovanstående faktorer. Dessa fyra faktorer, som påverkar livskvaliteten för kroniskt sjuka, kommer att publiceras i den berömda tidskriften The Lancet lördag 19 juli.

Källor):
  • University of Utrecht