Rörelse under dialys förhindrar kramper

Dialyspatienter upplever mindre kramper och klåda under dialys när de rör sig. Sint Lucas Andreas-sjukhuset i Amsterdam-väst uppmuntrar dialyspatienter att göra detta.

Många patienter upplever kramper och klåda under dialys. Detta beror mindre på rörelse. De känner sig också bättre och tröttare.

Dialyscyklar
I början av året började Sint Lucas Andreas Hospital med dialyscyklar. Patienter cyklade på det tre gånger i veckan under varje dialysperiod. Testet visade sig ha ett positivt resultat. Cykling stimulerar blodcirkulationen så att avfallsprodukter lättare avlägsnas.

Källor):
  • Sint Lucas Andreas sjukhus