Salt stimulerar inflammatoriska reaktioner och förvärrar arteriell förkalkning

Det har varit känt under en tid att ett överdrivet intag av salt inte är hälsosamt, men det har nu visat sig för första gången att salt kan främja inflammation och förvärra artärförkalkning hos människor. Det säger Heart Foundation.

Kronisk inflammatorisk process

På grund av de inflammatoriska reaktionerna kan salt förvärra förkalkningen av artärerna. "Detta är en kronisk inflammatorisk process i blodkärlens vägg, vilket kan leda till hjärtinfarkt", säger forskare Jan van den Bossche och Liffert Vogt, som stöds av Heart Foundation.

Studien genomfördes bland en grupp friska volontärer. En del av volontärerna följde en saltfattig diet, den andra tog en diet med mycket salt.

Fler vita blodkroppar

I gruppen som konsumerade mycket salt steg inte bara blodtrycket utan det fanns också fler vita blodkroppar i deras hudvävnad. Dessa blodkroppar är aktiva i inflammatoriska reaktioner i kroppen. Dessutom såg forskarna att de vita blodkropparna förändrades, vilket gjorde det lättare för cellerna att passera genom blodkärlets vägg för att gå till inflammerade områden i kroppen.

Holländarna äter för mycket salt

De flesta holländare intar för mycket salt. Män konsumerar i genomsnitt 10 gram per dag, kvinnor uppnår i genomsnitt 7,5 gram, medan det maximala för båda är 6 gram per dag.

Källor):
  • Heart Foundation