Sanningens kärna i fem sekunders regel

Det är en välkänd historia om smörgåsapa: Om du tappar något på golvet kan du ändå äta det om du tar upp det inom 5 sekunder. Forskning från Aston University visar att det finns viss sanning i denna legend.

Under ledning av Anthony Hilton tittade senior biologistudenter på två vanliga bakterier, E.coli och Staphylococcus aureus. De undersökte överföringen av dessa bakterier från olika våningar till olika livsmedel efter 3 till 30 sekunders kontakt.

Snabb hämtning
Tiden visade sig verkligen vara en viktig faktor. Ju längre något var på golvet, desto fler bakterier innehöll det. Så det finns viss sanning i 5-sekundersregeln. Vilken typ av golv du tappar maten på påverkar också. Mat som hade legat på ett slätt golv, som kakel eller laminat, innehöll mer bagare än mat som samlats in från en matta.

Forskarna genomförde också en undersökning om 5-sekundersregeln. Det visade att 87 procent ibland äter något som har fallit på marken.

lugnande
“Att äta mat som har fallit på golvet utgör fortfarande en risk för infektionsmedel, men det beror på de bakterier som för närvarande finns på golvet. Resultaten från denna studie är betryggande för personer som har tillämpat 5-sekundersregeln i flera år. Överföringen av bakterier från inomhusgolv till mat är mycket begränsad, säger Hilton.

Källor):
  • Medicinsk Xpress