Schippers varnar för antibiotikaresistens

Hälsiminister Edith Schippers (VVD) uppmanar den nederländska sjukvårdssektorn att vidta åtgärder mot antibiotikaresistens.

Enligt ministern, om tidvattnet inte vänds, kommer sjukdomar som fortfarande är lätt att bota att bli livshotande igen. "Om vi ​​inte är uppmärksamma kommer bakterierna att vinna från oss", säger Schippers.

Nya typer av antibiotika

Ministern vill bland annat att nya typer av antibiotika ska utvecklas. Schippers uppmanar den europeiska dagen för antibiotikumedvetenhet, ett initiativ från ECDC (European Center for Disease Prevention and Control). Siffror från ECDC visar att 25 000 människor dör varje år i Europa på grund av antibiotikaresistens. Dessutom finns det 1,5 miljarder euro i sjukvårdskostnader som kan undvikas, delvis på grund av extra liggdagar och isoleringsåtgärder.

Antibiotikaresistenter betyder att vissa bakterier inte längre är känsliga för verkan av en eller flera typer av antibiotika. De har skyddat sig själva. Motstånd skapar risken för att infektioner inte längre kan kontrolleras. Schippers: "Om antibiotika inte längre fungerar kan transplantationer, cancerbehandlingar men också rutinoperationer bli livshotande eller omöjliga. En enkel cystit kan vara dödlig."

Källor):