Se upp för smog på nyårsafton

Personer med andningssvårigheter, personer med hjärt-kärlsjukdomar och äldre är bättre att stanna inomhus de första timmarna efter årsskiftet. Nationella institutet för folkhälsa och miljö (RIVM) varnar för smog.

En ökad koncentration av fint damm i luften på grund av alla fyrverkerier som avfyras tillsammans med en samtidigt förekommande blandning av annan luftförorening kan leda till en ökning av andningsbesvär, såsom astmaattacker, andfåddhet och hosta. Personer med lungsjukdomar, som astma eller COL och personer med hjärt-kärlsjukdom, kan drabbas särskilt.

Undvik ansträngning

Människor kan förhindra eller minska klagomål genom att stanna inomhus de första timmarna efter årsskiftet och inte överanstränga sig.

Källor):