Sjukgymnaster hjälper dig att sluta röka

Från nästa år kommer sjukgymnaster över hela Europa att kunna hjälpa sina patienter att sluta röka. Royal Netherlands Society for Physiotherapy (KNGF) utvecklar ett träningsprogram för detta.

Behandlingen är speciellt utvecklad för personer med lung- och andningsproblem, hjärt-kärlsjukdomar, demens, depression eller personer som måste genomgå operation.

Genom att sluta röka minskar deras symtom hos dessa människor. Forskning har visat att övningarna i träningsprogrammet har en positiv effekt på rökavvänjning.

Motion hjälper till att bekämpa konsekvenserna av rökavvänjning, såsom viktökning eller koncentrationsproblem. Våren 2009 kommer det nya träningsprogrammet för alla sjukgymnaster i Europa att vara klart.

Källor):
  • KNGF