Sjukhuset förutspår risken för hjärtsjukdom

Utan att bli störd av något kan du testa i Maastricht hur stor risk du har för hjärt-kärlsjukdom.

Det akademiska sjukhuset Maastricht (azM) kommer att genomföra kontroller för företag och privatpersoner. Personal i närheten av sjukhuset är de första som blir inbjudna till HAPPY-initiativet. Detta står för Heart Attack Prevention Project for You.

Läkare och studenter testar deltagarnas blodtryck, hjärtfrekvens och kolesterol. Deltagarna fyller också i en lista om deras rökning, ätande och drickande beteende. Dessutom diskuteras rörelsemönstret. På grundval av all denna information får de veta hur stor deras risk är för hjärt-kärlsjukdom.

Deltagarna kan därmed få lämpliga livsstilsråd, som "träna mer" eller "äta hälsosammare". Om någon löper stor risk kan en remiss till en specialist ske omedelbart. Testresultaten används också för forskning.