'Spinning ger symtom på hjärtinfarkt'

BAARN - Under en snurrning kan samma biokemiska reaktion inträffa i kroppen som vid hjärtinfarkt. Detta är slutsatsen från forskare vid Göteborgs universitet.

Reaktionen är naturlig och ofarlig. Enligt forskarna är bandaget något folk borde komma på när de söker hjälp för bröstsmärtor. Räddningspersonal bör också vara medveten om att tecknen på en hjärtinfarkt också kan vara ett resultat av fysisk ansträngning.

Hjärtmarkörer
Under en hjärtattack ökar bildandet av vissa hjärtproducenter. Dessa hjärtmarkörer kan mätas med ett blodprov. En sådan mätning är viktig för en snabb diagnos och start av behandlingen. I vissa situationer, som inte är relaterade till hjärtsjukdomar, ökar också nivåerna av hjärtmarkörerna. Till exempel vid långvarig utmattning som under ett maraton eller triatlon.

Spinning
Forskarna vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet har nu undersökt om kortare och mindre intensiva träningsformer har samma effekt på hjärtmarkörerna. De studerade tio friska människor med en medelålder på 30 år. Ämnen deltog i en timmes snurrning. Markörerna mättes omedelbart efter och 24 timmar efter träning.

Omedelbart efter spinning hade deltagarna fördubblat mängden hjärtmarkör troponin. Hos två av de tio deltagarna var ökningen så stark att den passerade tröskeln för hjärtinfarkt. "Troponinnivåerna var normala 24 timmar efter träningen", säger forskare Smita Duttaroy. "Det är en viktig skillnad med hjärtpatienter: för dem förblir nivåerna av hjärtmarkörerna förhöjda i några dagar till."

Källor):
  • Medicinsk Xpress