'Spiregrönsaker kommer sannolikt från EHEC'

BERLIN - Robert Koch Institute (RKI) tror att man har upptäckt orsaken till EHEC-epidemin i Tyskland. Enligt RKI är groddar sannolikt källan.
Het RKI, vergelijkbaar met het Nederlandse RIVM, houdt zich bezig met het onderzoek naar en de bestrijding van infectieziekten.

Senare idag kommer de tyska hälso- och jordbruksministrarna att förklara den senaste utvecklingen kring EHEC-bakterier.

Nyckelord:
Källor):
  • Nu.nl