Stetoskop mer smutsigt än läkarens händer

Läkare stetoskop kan spela en roll för att sprida infektioner på ett sjukhus. Detta beror på att det finns fler bakterier på detta instrument än på läkarens händer. Detta framgår av en studie från universitetet i Genève.

Läkare använder sitt stetoskop på olika patienter varje dag och placerar det på bar hud. För att ta reda på hur många bagare som kan överföras på detta sätt undersökte läkare 71 patienter med sterilt stetoskop och sterila handskar. De flesta av bakterierna hittades på stetoskopets membran, som placeras direkt på huden.

Förorening
Det är första gången som mängden bakterier i ett stetoskop systematiskt undersöks. Om detta instrument faktiskt är ansvarigt för infektioner i praktiken måste framgå av uppföljningsforskningen.

Resultaten av studien dök upp i Mayo Clinic Proceedings.

Källor):

  • ANP

  • BBC