Svaga luftkvalitetsstandarder

De nederländska rättsliga normerna för luftkvalitet lurar oss. De skyddar oss mycket mindre bra än vi tror, ​​rapporterar Milieudefensie.

Juridiska standarder avgör hur många skadliga ämnen som kan finnas i luften för att skydda hälsan ordentligt. "Det faktum att värdena ligger inom de lagliga normerna betyder inte att hälsan är skyddad", säger Anne Knol från Milieudefensie. "Regeringen måste sätta mycket strängare standarder och verkligen skydda människors hälsa från luftföroreningar."

Jämför standarder

Konsultföretaget Royal Haskoning jämförde olika luftkvalitetsstandarder med varandra. Dessa visar anmärkningsvärda skillnader. Till exempel är standarden för kvävedioxid 30 000 gånger lägre än standarden för vinylklorid (ett ämne som du kan få cancer från). Om Nederländerna bara skulle uppfylla normerna överallt skulle 1 av 720 människor dö av inandning av kvävedioxid. Medan vinylklorid skulle detta vara 1 av 22 miljoner.

Standarderna fastställdes för 20 år sedan och är därför föråldrade, sade Europeiska revisionsrätten nyligen. Milieudefensie anser att Nederländerna inte bör vänta på att Europa skärper standarderna, utan själva bör utarbeta bindande och ambitiösa standarder.

Källor):
  • Milieudefensie