Ta BMI-testet

Beräkna ditt BMI med vår BMI-mätare

BMI Tabel
Index (kg / m²)Tolkning
Under 18,5:Undervikt
18,5 - 25:Normal vikt
25 - 30:Övervikt
Mer än 30:Allvarlig fetma
Ta BMI-testet | Hälsanätverkkönsneutral-person
cm
kg
Din bmi är ...

Förklaring
Body Mass Index ger en indikation på om du har en hälsosam vikt. Beräkningen är mest tillförlitlig med en större avvikelse, såsom kraftigt över- och undervikt. För BMI som bara är på gränsen är resultatet inte alltid korrekt. Dessutom gäller olika gränsvärden för mycket muskulösa människor och barn. BMI säger inget om din fettprocent och hur fett distribueras i kroppen. För att avgöra om du är överviktig är det därför klokt att även titta på din midjemått.