Takayasus sjukdom

5 frågor om Takayasu arterit

Yrsel, huvudvärk, nedsatt syn: dessa kan vara symtom på Takayasu arterit, aka Takayasus sjukdom. Fem frågor om denna sällsynta autoimmuna sjukdom.

1. Vad är Takayasus sjukdom?

Takayasus sjukdom, även kallad Takayasu arterit eller aortabågssyndrom, är en sällsynt kärlinflammation som initialt påverkar den stora kroppsartären (aorta) och de stora artärerna. I Europa är sjukdomen sällsynt, de flesta fall kommer från Asien. Takayasu är uppkallad efter sin japanska upptäckare och klassificeras, i likhet med arteritis temporalis, som en jättecellarterit (GCA); en grupp av inflammatoriska sjukdomar i blodkärlen.

Autoimmun sjukdom

Takayasus sjukdom är en autoimmun sjukdom. Patientens försvarssystem ser sin egen kropp som fientlig och attackerar sedan specifikt kärlväggarna i de stora artärerna. Inflammatoriska celler från blodet tränger in i blodkärlets vägg. Denna del av blodkärlet skadas av denna lokala inflammation och ersätts av bindväv. Den inflammatoriska processen och utvecklingen av bindväv leder i sin tur till en förtjockning på insidan av kärlväggen och orsakar en förträngning. Resultatet är att blodflödet hindras. Så småningom kan det blockeras i blodkärlet.

2. Vilka är symtomen på Takayasu?

Symtomen på Takayasus sjukdom är mycket olika och beror på var de drabbade blodkärlen finns. Allmänna symtom kan inkludera:

  • feber
  • mår illa och svag
  • viktminskning
  • svullna körtlar
  • anemi
  • ömma muskler och leder
  • Raynauds sjukdom

Sjukdom utan puls

Takayasus sjukdom kallas också "pulsfri sjukdom", eftersom Raynauds sjukdom innebär att blodflödet i armarna är i orden och därför kan inte pulsen mätas. Händerna känns kalla och verkar vita eller blåaktiga. Eftersom blodkärlen i armarna ofta inte påverkas lika på båda sidor mäts skillnader mellan de två armarna när blodtrycket mäts. Cirkulationsproblem är mindre vanliga i benen.

Störningar i blodflödet till huvudet kan inkludera yrsel, huvudvärk och synproblem. När blodkärlen i nacken påverkas, har människor ofta nacke och nackbesvär eller klagomål runt käftbenet.

Hjärtarytmier

När det gäller kranskärlen kan det finnas en pressande bröstsmärta (angina pectoris). Även hjärtarytmier och andfåddhet är en del av det. Om blodkärlen i lungan påverkas av Takayasus sjukdom, leder detta till andningssvårigheter och ibland till och med en lungemboli.

Blodcirkulationsstörningar i buken uppträder också, såsom i blodkärlen i njurarna. I det senare fallet uppstår ofta ett ökat blodtryck. Takayasus sjukdom kan ytterligare leda till smärtsam hudinflammation.

3. Vem är i riskzonen för Takayasus sjukdom?

Det är okänt vad som orsakar sjukdomen. Till skillnad från de flesta typer av kärlinfektioner (vaskulit) drabbar Takayasus sjukdom nästan uteslutande personer under 40 år. Villkoret förekommer över hela världen, men oftast hos asiatiska kvinnor

4. Hur görs diagnosen?

Eftersom Takayasus sjukdom är sällsynt i Europa och symtomen är så olika, tar det ofta lång tid att diagnostiseras. Ett ytterligare problem är att det inte finns något laboratorietest med vilket Takayasu otvetydigt kan bestämmas. Blodprov visar ofta bara en allmän indikation på inflammation (såsom ökad blodsedimentering). I vilket fall som helst kan läkaren utföra följande tester:

5. Hur behandlas Takayasus sjukdom?

Takayasus sjukdom behandlas med kortikosteroider. När Takayasu är mycket svår kan det också behövas immunsuppressiva medel. Dessa är läkemedel som undertrycker immunsvaret. Dessutom säkerställer acetylsalicylsyra eller karbasalatkalcium att blodplättarna klumpar sig mindre. Om det redan finns blodkärlsminskning krävs ofta kirurgi eller angioplastik.

Prognos

Eftersom det ibland tar lång tid innan en diagnos av Takayasu görs har blodkärlen ofta redan skadats. Målet med behandlingen är därför att kontrollera inflammation och förhindra ytterligare skador. Men med god behandling är prognosen gynnsam för de flesta: ytterligare skador förhindras i allmänhet.

Källor):

  • Hudsjukdomar

  • Vaskulit Foundation

  • MC Haaglanden