Tillvänjning till blodförtunnande?

Apotekaren Sonja Keizers svarar

Apotekaren Sonja Keizers svarar på frågor om läkemedel. Den här gången: vänja sig vid en blodförtunnare?

Sedan en hjärtinfarkt för åtta år sedan har jag tagit en blodförtunnare (karbasalatkalcium). Jag undrar om vanning kan inträffa. Kan jag ta det en gång var fjärde dag istället för varje dag?

Svar:

Uttrycket "blodförtunnande" är något vilseledande. Läkemedel som karbasalatkalcium och klopidogrel tunnar inte ut blodet. De gör trombocyter mindre benägna att klumpas ihop och därmed förhindra blodproppar (vilket kan orsaka hjärtinfarkt eller stroke). Vanligtvis varar effekten så länge som trombocytens livslängd: sju till tio dagar. Det är ändå inte en bra idé att ta drogen bara en gång var fjärde dag. Kroppen producerar enorma mängder nya blodplättar varje dag. Därför måste det alltid finnas tillräckligt med medicin i din kropp. Det finns ingen vana.

Skicka också din medicinförfrågan. Du kan göra det här.

Källor):
  • Plus Magazine