Tänkande förmåga hos hjärtpatienter försämras snabbare

Människor med hjärt-kärlsjukdom uppvisar en snabbare nedgång i tänkande förmåga när de åldras. Särskilt vasokonstriktioner utgör en större risk. Detta framgår av två studier utförda av Maastricht UMC +.

Forskning utfördes bland nästan 2000 personer och tittade på sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom och hjärnhälsa i 12 år.

Under åren tittade deltagarna på utvecklingen av olika hjärnfunktioner som minne, uppmärksamhet och hastigheten på informationsbehandlingen. För den specifika studien om sambandet med hjärt-kärlsjukdom valdes 1 823 personer som hade bra hjärnhälsa i början av studien.

Drygt tio procent av deltagarna hade kardiovaskulära problem från början, som tidigare hjärtinfarkt, vasokonstriktioner eller hjärtsvikt. Sex och tolv år senare utvärderades och jämfördes hjärnhälsan igen.

Värre poäng

Jämfört med gruppen utan klagomål verkade personer med kardiovaskulär sjukdom göra betydligt mindre poäng efter tolv år på exempelvis minnestester och informationshastigheten.

"Ur förebyggande synvinkel är det därför viktigt att ingripa i god tid och noggrant från det ögonblick som de första kardiovaskulära besvären uppträder. Justering av livsstil är till exempel en viktig faktor i detta. Det är inte bara bra för hjärtat och kärlen. , men också för hjärnan. "

Resultaten från Maastricht-forskarna har nyligen publicerats i vetenskapliga tidskrifter European Heart Journal och PLOS ONE.

Källor):
  • Maastricht UMC +