'Tre EHEC-infektioner i Nederländerna'

UTRECHT - Tre fall av njursvikt är för närvarande kända i Nederländerna som kan ha orsakats av en EHEC-infektion. Nationella institutet för folkhälsa och miljö (RIVM) rapporterade detta idag.

Det här är människor som fick en tarminfektion efter ett besök i Tyskland. Förutom tarmklagomål har de också HUS eller allvarliga njurproblem. I ett fall är det säkert att HUS orsakades av de tyska EHEC-bageri na. I de andra två fallen misstänker RIVM att det beror på EHEC, men forskning har ännu inte gett ett definitivt svar.

Fjorton dödsfall
I Tyskland är antalet dödsfall från EHEC nu fjorton. Myndigheterna antar att det inte kommer att stanna där. Cirka 300 personer är allvarligt sjuka och myndigheterna uppskattar att antalet kommer att fortsätta öka. Källan till infektioner har fortfarande inte fastställts. Bakterierna kan orsaka tarmblödning, svår diarré, illamående, feber, magkramper, anemi och njursvikt.

Källor):