"Tre fjärdedelar av holländarna kan inte återuppliva"

De flesta holländare vet inte vad de ska göra om någon i området får hjärtstopp. Detta framgår av Röda korsets forskning.

74 procent vet inte vilka åtgärder som ska vidtas och nästan 60 procent vet inte var närmaste AED är, en bärbar enhet som hjälper till med HLR genom röstkommandon.

Överlevnadsgraden efter hjärtstillestånd ökar med 50 procent om den återupplivas med en AED inom sex minuter. Enheten måste sedan användas korrekt.

Starta HLR

Undersökningen visar också att 29 procent av holländarna är villiga att själva starta återupplivning. 43 procent gör det bara om det inte finns någon annan som kan göra det.

"Snabb HLR och framför allt en snabb chock för att få hjärtat att slå normalt kan göra skillnad mellan överlevnad eller död", säger Michael Kuiper från Dutch Reanimation Council. "Det är därför det är viktigt att kunskapen om HLR och en AED är god."

Enligt siffror från Dutch Heart Foundation får tre hundra holländare hjärtstopp utanför sjukhuset varje vecka. Offrens medelålder är 66 år.

Källor):