Tyskarna missnöjda med EHEC: s strategi

BAARN - Många tyskar är missnöjda med inställningen till EHEC-bakterier. Detta framgår av en undersökning på uppdrag av den tyska veckotidningen Stern.

I en enkät kallade 35 procent av de tillfrågade tillvägagångssättet "inte så bra" och 23 procent tyckte att tillvägagångssättet var rent dåligt. 40 procent av de tillfrågade uppgav att de var nöjda.

Hittills har 37 personer dött av EHEC-bageri na. De tyska hälsoorganisationerna trodde först att orsaken var spanska gurkor. I slutändan visade sig tyska groddar vara orsaken till utbrottet. Det är fortfarande oklart hur bakterierna hamnade på groddarna.

Undersökningen visade också att hälften av tyskarna hade ändrat sina matvanor på grund av EHEC-bakterierna.

Nyckelord:
Källor):
  • Volkskrant