Upptäckt av 'allergiceller' erbjuder möjligheter till astma

AMSTERDAM - Forskare vid AMC har hittat nya celler som troligen är involverade i allergiska inflammationer som hösnuva, sinusinflammation och astma.

Det speciella med de nya cellerna är att de är närvarande från födseln. Resultaten har dykt upp i onlinejournalen Nature Immunology. Upptäckten kan öppna nya sätt att bättre behandla allergiska reaktioner.

Enligt forskare Prof. Hergen Spits, professor i cellbiologi vid Tytgat-institutet i AMC, var denna celltyp redan känd hos möss och har nu också hittats hos människor. "Cellerna skapar ämnen och påverkar andra cellers beteende, vilket orsakar allergiska reaktioner som hösnuva och astma."

Cellerna har demonstrerats hos personer med näspolyper, som ofta har kronisk bihåleinflammation och inte hos friska människor.

Blockering av proteiner
Dessa cellers beteende hos människor undersöktes med andra forskare från avdelningen för öron, näsa och hals (ENT) vid AMC. Detta visar att proteiner som frigörs av de nyligen hittade cellerna kan blockeras av befintliga läkemedel (Lebrikizumab och Mepolizumab).

Till exempel pågår redan en studie i AMC om behandling av näspolyper med Mepolizumab. I USA har en studie just publicerats om effekten av Lebrikizumab vid astma. Det finns hopp om att de nämnda läkemedlen kommer att vara effektiva vid allergiska reaktioner som hösnuva och bihåleinflammation och vid astma, säger professor P. Sterk, professor i patofysiologi och fenotypning av astma och KOL vid AMC .

Källor):
  • AMC