Valvuloplasty

hjärta är en dunkande muskel som pumpar blod runt kroppen. Det finns fyra ventiler i hjärtat som bestämmer blodflödets riktning. Två ventiler kontrollerar blodflödet från de övre kamrarna, eller förmaken, till förmaken eller kammarna nedan. Två andra ventiler reglerar blodflödet från förmakarna till lungorna respektive resten av kroppen.
I ett normalt fungerande hjärta strömmar syresatt blod från vänster kammare till vänster förmak genom mitralventilen. Ibland blir denna ventil smalare eller blir stel eller tjock. En sådan förträngning kallas stenos.
Valvuloplasty är ett förfarande för behandling av mitralventilstenos. Detta innebär att man utvidgar mitralventilöppningen för att återställa blodflödet. En styrtråd sätts in genom en ven i benet och bärs till hjärtat. En ballongkateter förs genom den till hjärtat och förs in i mitralventilöppningen.
Ballongens ände blåses upp först för att positionera ballongen korrekt. Sedan blåses hela ballongen upp för att förstora hjärtklaffens öppning. Ballongen kan pumpas upp och tömmas flera gånger. När öppningen har sträckts tillräckligt av tas ballongkatetern bort.
Denna procedur gör att hjärtat kan pumpa mer effektivt och minska trycket i hjärtat och lungorna. Det finns flera risker förknippade med denna procedur. Läkaren är den bästa informationskällan om den behandling du kvalificerar dig för. Det är viktigt att diskutera med läkaren vilken terapi som passar dig bäst.