Varför hoppar mitt hjärta?

Mitt hjärta hoppar regelbundet och det tycker jag är väldigt läskigt. Hur hände det?
Sonja (66)

Leonard Hofstra, kardiolog

Oregelbunden hjärtslag vid denna ålder kan orsakas av ofarliga slag. I så fall finns det ingen anledning att vara orolig. Det kan emellertid också finnas en verklig hjärtarytmi, till exempel förmaksflimmer, vilket är vanligt vid denna ålder.

EKG

Mycket ofta är det inte baserat på patientens berättelse möjligt att skilja korrekt mellan ofarliga uppdrag eller en faktisk hjärtarytmi. Därför måste ett EKG (hjärtfilm) göras minst en gång. Beroende på resultatet kan det eventuellt beslutas att genomföra en uppföljningsundersökning med en kardiolog. Jag skulle gå till din egen läkare på kort sikt för att ta EKG.

Har du också en fråga? Fråga sedan en av våra experter. Gå alltid till din läkare med brådskande frågor, experterna är inte rätt person för det. De gör inte heller diagnoser. Du hittar de andra villkoren här.

Dr. Leonard Hofstra arbetar som kardiolog vid kardiologiska centra i Nederländerna i Utrecht. Här ser han tusentals patienter per år, som vanligtvis hänvisas av läkaren. Han är också mycket intresserad av livsstils inverkan på hjärt-kärlsjukdomar.