Överdosering av D-vitamin på grund av för mycket sol?

I några år har jag tagit 20 µg vitamin D. Varje dag har jag en ljus hud och det har varit väldigt soligt de senaste åren. Kan jag få för mycket D-vitamin som ett resultat?

Joris Bartstra, journalist med medicinsk examen.

D-vitaminförgiftning är mycket sällsynt och kommer aldrig från solen. D-vitaminet som görs i huden tack vare solljus och som du tar in genom mat eller tabletter, modifieras först kemiskt i levern och njurarna. Detta har en reglerande effekt. D-vitaminförgiftning har beskrivits hos personer som tog 1500 mikrogram (µg) eller mer per dag under lång tid. På 1930-talet försökte de behandla autoimmuna sjukdomar som reumatism. Du får då för hög nivå av kalcium i blodet; detta kan leda till illamående, trötthet, extrem törst och njursten eftersom du måste släppa ut allt kalcium igen. Holländska kosttillskott får inte innehålla mer än 25 µg D-vitamin per tablett.

Vill du också ställa en fråga till Dr. Joris Bartstra?

Glöm inte att ange ditt namn, ålder och kön. Om din fråga också är av intresse för andra kommer Joris att svara på den och publicera den i tidningen Plus Magazine.

Gå alltid till din läkare med brådskande frågor, experterna är inte rätt person för det. De gör inte heller diagnoser. Du hittar de andra villkoren här.