Överklagande: "Fortsätt att rapportera akuta hjärt-kärlbesvär"

Det visar sig att antalet patienter som kommer till akuten med akuta hjärt- och strokebesvär har minskat med 50 procent på grund av koronaviruset de senaste veckorna. Detta rapporteras av Dutch Society for Cardiology (NVVC), Dutch Society for Neurology (NVN), expertcentrum Harteraad och Heart Foundation. De vädjar till att fortsätta rapportera sådana akuta klagomål.


Hjärtcentren tycker detta är särskilt störande. "Det är inte bra att stanna hemma eller gå för länge med svåra hjärtsjukdomar. Försummade och otillräckligt behandlade hjärtsjukdomar kan leda till permanent skada på hjärtat. Akut strokebehandling kan förhindra permanent funktionshinder. Även om det är förståeligt är det inte nödvändigt. att vara försiktig med att besöka sjukhuset i händelse av akuta hjärtklagomål eller strokebesvär. Sjukhus vidtar så många åtgärder som möjligt för att förhindra infektion med koronavirus ", skriver de.

Rapportera akuta hjärtklagomål

De kräver därför att akuta hjärtklagomål, såsom bröstsmärtor, plötslig andfåddhet eller andfådd rapporteras till allmänläkaren (eller 112 för allvarliga akuta besvär). Och ring 112 vid akut förlamning, tal- eller språkstörning. Även i denna tid av koronaviruset.

Källor):

  • Heart Foundation

  • Harteraad

  • NVN

  • NVVC