Video: hjärtbypassoperation

Hjärtbypasskirurgi är ett förfarande som skapar en ny blodtillförselkanal för hjärtmuskeln.

Hjärtat är en sammandragande muskel som pumpar syre och näringsrikt blod till kroppens celler. För att fungera behöver hjärtat i sig också dessa livsuppehållande näringsämnen. Hjärtat tar emot blod genom kranskärlarna. Kransartärerna består av hjärtmuskeln.

Kransartärerna ger näring åt hjärtat, men om de smalnar eller blockeras av en fettavlagring som kallas plack, kan tillförseln av blod och näringsämnen till vissa delar av hjärtat minskas eller till och med stoppas helt. När detta händer dör celler i det området av hjärtat och hjärtat får inte längre de mängder syre och näringsämnen det behöver för att fungera. Motion och hälsosam kost är avgörande för förebyggande av hjärtsjukdomar. Ibland krävs dock kirurgi för att reparera skador orsakade av hjärtsjukdom.

Hjärtbypass är en transplantationsprocedur där en bit av en ven eller artär avlägsnas från ett av benen. Den biten är fäst vid aortan och skapar en ny ledning till hjärtat som kringgår blockeringen i den drabbade artärsektionen.

Denna operation kan medföra flera komplikationer, som bör diskuteras med läkaren före operationen.