Vitens: Spola rör efter semester

Dricksvattenföretaget Vitens råder alla som återvänder från semestern att spola kranarna i en minut. Företaget säger att de höga temperaturerna under de senaste veckorna har stor potential för skadliga bakterier i vattenförsörjningen.

Om du inte är hemma några dagar stannar vattnet i rören. Detta medför inte stora hälsorisker, men dricksvatten som har stått stilla länge har inte längre önskad kvalitet.

Legionella

Vid höga temperaturer, som de senaste veckorna, kan legionellabager föröka sig i stillastående vatten. Du kan bli sjuk av legionellabakterier om du andas in förorenade dimdroppar, till exempel när du tar en dusch. Vattenföretaget rekommenderar därför att du öppnar kranar och spolar duschhuvudet när du kommer hem. Håll duschhuvudet nedsänkt i vattnet i en hink så att vattnet inte dimma.

Källor):
  • Vitens