Volymstandarder för kardiologiska ingrepp

BAARN - Volymstandarder införs för tre vanliga och riskfyllda kardiologiska ingrepp. Detta är den bästa garantin för att patienter med hjärt-kärlsjukdomar får vård av högsta möjliga kvalitet, enligt Dutch Association for Cardiology.

Dutch Society for Cardiology (NVVC) tillkännagav dessa volymstandarder idag. Dessa relaterar inte bara till antalet behandlingar utan också till exempel om ett team är tillgängligt dygnet runt för akuta hjärtinfarkt och om behandlingsgruppen har tillräcklig specifik expertis och erfarenhet.

Vitlista
Kardiologiska centra som uppfyller standarderna placeras på en så kallad vitlista över NVVC. Standarderna täcker angioplastikbehandlingar (35 000 per år), intern hjärt-defibrillatorimplantat (ICD, 5 000 per år) och hjärtventilimplantat via en kateter (750 per år).

Dödsorsak nummer 1
Kardiovaskulära sjukdomar är fortfarande den främsta dödsorsaken i Nederländerna: mer än 40 000 människor dör varje år av konsekvenserna av hjärt-kärlsjukdom. Andelen i den totala dödligheten är således mer än 30 procent. Hårda, kalla siffror som understryker vikten av god hjärtvård.

Åldrande
Även om dödligheten i yngre patientgrupper minskar, innebär befolkningens åldrande att den totala dödligheten förblir densamma. Den holländska föreningen för kardiologi (NVVC) gör därför inga eftergifter när det gäller kvaliteten på kardiologisk vård i Nederländerna. NVVC väljer därför inte minimikvalitetsstandarder utan optimala standarder som garanterar patientsäkerhet och kvalitet.

Kardiologiska centra som utför vissa procedurer övervakas strikt av NVVCs kvalitetskommitté på grundval av besök. Till exempel måste ett angioplasticenter kunna behandla 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och utföra minst 600 angioplastiska ingrepp per år. För en kardiolog är det minsta antalet behandlingar 150 per år. Volymstandarder har också överenskommits för startcentra som faller inom kvalitetskraven. Fler optimeringsstandarder kommer att införas nästa år, inklusive för behandling av hjärtarytmier.

Källor):
  • Dutch Society for Cardiology