Yrsel en möjlig prediktor för hjärtsvikt

BAARN - Ett blodtrycksfall när någon står upp, ofta upplevt som yrsel, kan indikera en ökad risk för hjärtsvikt. Det säger forskare vid University of North Carolina.
Forskarna följde mer än 12 000 medelålders vuxna i nästan 20 år. I början av studien tittade de bland annat på blodtryck medan de låg ner och efter att ha stått upp.
Blodtrycksfall
"Om det övre trycket minskar med mer än 20 punkter, eller om undertrycket minskar med mer än 10 punkter, kallar vi detta ortostatisk hypotoni", säger forskare Christine Jones. "Detta är ett blodtrycksfall som uppstår när man står upp plötsligt. Ibland leder det till yrsel eller till och med svimning."
Cirka 600 personer hade postural hypotoni i början av studien. Under studien visade det sig att dessa personer var 50 procent mer benägna att utveckla hjärtsvikt. En del av denna risk kan förklaras av högt blodtryck, vilket ofta är förknippat med detta tillstånd. Efter att ha korrigerat för blodtryck var risken fortfarande 34 procent högre.
Förband
Forskarna visar bara en koppling. Denna studie är inte bevis för att ett plötsligt blodtrycksfall orsakar hjärtsvikt. Forskarna tror att ett annat tillstånd, såsom åderförkalkning, ligger till grund för båda syndromen.
Källor):
  • WebMD